Varte-konserni

Varte Oy ja Varte Lahti Oy

Luotettavuus on ehdoton laadun tae

Varte-konserni on yksi Suomen merkittävimmistä perheomistuksessa olevista talonrakennusalan yrityksistä.

Olemme kokenut talonrakentaja ja asuntotuottaja. Emoyhtiö Varte Oy:n toiminta-alueena ovat pääkaupunkiseutu sekä Kaakkois-Suomi. Vuoden 2018 alussa toimintansa käynnistänyt tytäryhtiö Varte Lahti Oy:n toiminta-alue käsittää Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Keski-Uudenmaan kunnat.

Vahvuutemme on monipuolinen osaaminen. Olemme rakentaneet monenlaisia hankkeita: asuinkerrostaloja, toimitiloja, korjausrakentamis- ja teollisuuskohteita sekä erityisosaamista vaativia julkisia rakennuksia, kuten kouluja ja päiväkoteja. Varte Oy:n toimitusjohtajana toimii Arto Jokinen ja Varte Lahti Oy:n toimitusjohtajana Juha Sankari. Pääomistajista, Kohon perheestä, Heikki Koho toimii hallituksen puheenjohtajana ja Harri Koho konsernin hallinto- ja markkinointijohtajana.

Emme elä kvartaalitaloudessa vaan kehitämme toimintaamme vakaasti ja pitkäjännitteisesti- nyt jo yli 20 vuoden ajan.

 

Arvomme ovat:

Yhteistyö

Työskentelemme kaikki yhteistyössä kohti samaa päämäärää. Toimimme yhteistyössä koko organisaation ihmisten kanssa ja hyödynnämme päivittäisessä työssämme kunkin organisaation ihmisen vahvuuksia riippumatta työkohteemme tai toimistomme sijainnista.

Luotettavuus

Olemme kaikessa toiminnassamme luotettava ja avoin yhteistyökumppani, johon asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme voivat aina luottaa. Toimintamme lähtökohtana on aina yhteiskuntavelvoitteiden tinkimätön noudattaminen.

Muuntautumiskyky

Erotumme kilpailijoistamme joustavuudella ja muuntautumiskyvyllä markkinoiden ja toimintaympäristön muutoksiin. Harkitsemme ja pidämme silmämme auki aina uusille mahdollisuuksille ja ratkaisuille.

Jatkuvuus

Korostamme pitkäjännitteisiä ratkaisuja yrityksen toiminnassa, jotka turvaavat asemamme toimijana markkinoilla ja roolimme vastuullisena työpaikkana. Haluamme tehdä ratkaisuja, jotka turvaavat yrityksen jatkuvan kehittymisen ja toiminnan pitkälle tulevaisuuteen.

Rakentamisen laatu

Laatupolitiikkamme

Varte-konserni on erikoistunut asunto- toimitila- ja erityistila- rakentamiseen. Meille hyvä laatu on tärkein kilpailukeino. Päämäärämme kaikessa toiminnassamme on, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä saamansa palvelun laatuun, olipa kysymys uudesta asunnosta tai urakkakohteen rakentamisesta.

Asiakas

Meille asiakkaat ovat tärkeitä ja pyrimme palvelemaan heitä avoimesti, rehellisesti ja ammattitaitoisesti. Koko ammattitaitoisen henkilöstön ja huolellisesti valittujen yhteistyökumppaneiden työpanoksella pystymme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. Tyytyväinen asiakas on meille paras kiitos työstämme.

Laatujärjestelmä

Varte-konsernissa on käytössä ISO 9001:2015 sertifioitu laatujärjestelmä, joka ohjaa yrityksen kaikkia prosesseja. Hyväkin toimintajärjestelmä on kuitenkin vain työkalu - tärkeintä on motivoitunut henkilöstömme.

Laatu

Lopputuotteen laatu syntyy suunnittelussa ja rakentamisessa koko hankkeen aikana. Hyvän laadun syntyminen edellyttää, että yritys on selkeästi määritellyt ja vastuuttanut toimintatapansa kaikissa avaintoiminnoissaan. Laadun lähtökohta on huolellinen ja ammattitaitoinen suunnittelu, jota täydentävät tarkoituksenmukaiset rakenne- ja materiaalivalinnat.

Rakennuksien ja asuntojen laadukas toteuttaminen edellyttää ammattitaitoista ja kokenutta henkilöstöä tuotannon kaikissa työtehtävissä. Meille laatu merkitsee, että jokainen henkilöstöömme kuuluva on ylpeä omasta työstään ja työantajastaan.

 

Varte-konserni kehittää omaa toimintaansa määrätietoisesti ja pysähtymättä vastatakseen yhä paremmin asiakkaidensa tarpeisiin ja markkinoiden muuttuviin haasteisiin.

 

 

ISO 9001 -sertifikaatti

Käytössämme on ISO 9001:2015 sertifikaatin mukainen laatujärjestelmä, joka on toiminnamme laadun tae. Laatujärjestelmämme auditoidaan vuosittain.

Rakentamisen Laatu- pätevyys

Toiminnallamme on Rakentamisen Laatu Ry (RALA) myöntämä pätevyystodistus. RALA-pätevyys perustuu yrityksen osaamisen ja resurssien, yhteiskunnallisten velvoitteiden hoidon sekä talouden tilan arviointiin.

Lisätietoja: www.rala.fi

RALA_palaute_RGB

Historiaa

 

Historiaa

Yhtiö juontaa juurensa Heikki Henttosen ja Juha Outavan perustamasta Joutec Oy -yhtiöstä, joka käynnisti vuonna 1995 ensimmäisen rakennushankkeensa, pienen asuinkerrostalon Kouvolaan. Heikki Koho siirtyi Vuonna 1996 Henttosen ja Outavan perustaman yhtiön toimitusjohtajaksi ja samalla myös yhtiön osakkaaksi. Yhtiön nimeksi muutettiin silloin Rakennus-Varte Oy. Pian nimenvaihdoksen jälkeen yhtiön taloyhtiöiden tuotemerkiksi valittiin yhtiön sisällä demokraattisella päätöksellä ”Heikki”. Ensimmäinen sittemmin tutuksi käynyttä Heikki-nimeä kantanut taloyhtiö on Asunto Oy Kouvolan Saarennonheikki, pieni kaksikerroksinen kerrostalo Kouvolassa. Nyt on rakennettu jo tuhansia asuntoja, joiden asuntoyhtiöt kantavat Heikki-nimeä.

Yhtiön liikevaihto kasvoi tasaisesti, varsinkin kun päästiin 2000-luvun nousukaudelle. Toimialue laajentui pian Kouvolasta muualle Kymenlaaksoon, jossa seuraavia kaupunkeja olivat Hamina ja Kotka. Pääkaupunkiseudulle yritys laajensi toimintaansa vuonna 2003, jolloin perustettiin tytäryhtiö Varte-Uusimaa Oy. Tytäryritys aloitti Varten rakentamistoiminnan pääkaupunkiseudulla ja ympäryskunnissa. Vuonna 2004 yrityksen perustajaomistajat jäivät yrityksestä pois ja yrityksen pääomistajaksi tuli Kohon perhe. Rakentamistoiminta oli vilkasta pääkaupunkiseudulla jo 2000-luvun alussa ja vuonna 2005 silloisen Varte-konsernin liikevaihdosta noin 40 % tuli pääkaupunkiseudulta Varte-Uusimaa-yhtiöstä.

Rakentamistoiminta koki myllerryksen vuoden 2008 finanssikriisin alettua ja asuntokaupan hyytyessä koko Suomessa. Aina vuoteen 2007 saakka yhtiö rakensi vain omaperusteista asuntotuotantoaan sekä neuvottelu-urakoita. Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin pyörteissä toimintaa laajennettiin myös kilpailu-urakointiin. Päijät-Hämeen alueelle yritys laajensi toimintansa vuonna 2007, jolloin perustettiin oma tulosyksikkö Lahteen. 2010-luvun taitteessa saavutettiin 100 työntekijän merkkipaalu. Työntekijöistä noin puolet oli työmaahenkilöstöä ja puolet toimihenkilöitä. 2010-luvulle tultaessa kotimaakunnassa Kymenlaaksossa rakentaminen hiljentyi merkittävästi johtuen alueen voimakkaasta rakennemuutoksesta.

Vuonna 2011 seuraavaa Kohon sukupolvea astui yrityksen palvelukseen Harri Kohon aloitettua työskentelyn yrityksessä. Yrityksen laatujärjestelmä sai ISO:9001-sertifikaatin vuonna 2011 ja laatujärjestelmää on määrätietoisesti koko ajan kehitetty ja auditoitu vuosittain. Vuodesta 2013 alkaen suurin osa yhtiön liikevaihdosta on tullut pääkaupunkiseudulta. Varte on pitkäjänteisesti rakentanut organisaatiotaan pääkaupunkiseudun markkinoille ja nyt siirryttäessä 2020 -luvulle pääosa henkilöstöstä työskentelee pääkaupunkiseudulla ja sen ympäristökunnissa. Tämän alueen osuus konsernin liikevaihdosta on noin 80 %.

Korjausrakentaminen tuli pysyväksi osaksi Varten liiketoimintaa 2015, kun yrityksen sisälle perustettiin oma yksikkö vastaamaan vain korjausrakentamishankkeista. Lahden liiketoiminta yhtiöitettiin vuoden 2018 alusta ja Varte Lahti Oy toimitusjohtajaksi siirtyi Lahden alueen toimintaa alusta lähtien luotsannut Juha Sankari.

Tilikaudella 2018-2019 yhtiön toiminnan painopiste on siirtynyt lähes 100 %:sti Lahden ja Helsingin väliselle alueelle. Yrityksen pääomistaja Heikki Koho siirtyi syksyllä 2019 päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi, kun emoyhtiön, Varte Oy:n toimitusjohtajaksi kutsuttiin Arto Jokinen

Nyt 2020-luvulla - 25 vuotta ensimmäisen rakennushankkeen jälkeen - toimintamme jatkuu entistä kehittyneempänä ja vakaampana.

Tarkemmat tiedot yrityksestä

Omistajat: Varte Oy:n koko osakekannan omistaa Kohon perhe. Tytäryhtiö Varte Lahti Oy:n omistaa Varte Oy:n lisäksi yhtiön toimiva johto. Emoyhtiön omistus tytäryhtiöstä on 90 %.

Varte Oy:n hallitus: Heikki Koho, Ilkka Laine, Harri Koho, Klaus Saarikallio, Pasi Saarinen ja Hannu Koho

Varte Lahti Oy:n hallitus: Heikki Koho, Harri Koho, Arto Jokinen, Arto Nikkanen, Olli-Pekka Teerijoki ja Hannu Koho

Molempien yhtiöiden hallituksien puheenjohtaja: Heikki Koho

Varte Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja: Ilkka Laine

Varte Oy:n toimitusjohtaja: RI Arto Jokinen

Varte Lahti Oy:n toimitusjohtaja: RI Juha Sankari

Tilintarkastaja: Ernst & Young Oy - päävastuullinen

Tilikausi: Tilikausi on 12 kuukautta, tilikausi päättyy vuosittain 30.9.

Liikevaihto ja tulos: Varte konsernin 30.9.2019 päättyneen tilikauden liikevaihdoksi muodostui 94,6 milj. euroa ja liiketulos 3,0 milj. euroa

Henkilöstö: Yhtiön palveluksessa on noin 160 henkilöä.

Jäsenyydet: Varte Oy ja Varte Lahti Oy ovat Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyrityksiä.

Tilaa Varte Oy:n uutiskirje. Saat ajankohtaisia uutisia Varten toiminnasta suoraan omaan sähköpostiisi. Tilaa tästä.

Varte-Konsernin tietosuojaselosteet: henkilöasiakkaat ja yritysasiakkaat