Ammattilaisille

KVR- urakoinnissa urakoitsija Varte Oy vastaa koko hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. KVR- hanke on tilaajalle erityisen helppo hanketyyppi, jossa tilaajalla on vain yksi sopimuskumppani vastaamassa koko hankkeen onnistumisesta.

Lähdemme aina liikkeelle asiakkaasta ja siten suunnittelun ja toteutuvan lopputuloksen on vastattava asiakkaan toiminnallisia ja laadullisia tarpeita.
KVR- urakkamallissa tilaaja saa käyttöönsä osaamisemme aina suunnittelusta toteutukseen. Tämä mahdollistaa tilaajalle suunnitteluvaiheessa eri ratkaisujen kustannussuunnittelun ja siten kustannusten hallinta pysyy koko hankkeen ajan hallinnassa.

Tilaaja pääsee KVR- mallissa hyödyntämään urakoitsijan teknisen osaamisen parhaiten ja rakentamisen yksityiskohtia pystytään sopimuksen puitteissa kehittämään laajasti ja tarvittaessa vielä tuotantovaiheessakin tulevia kehitystarpeita pystytään huomioimaan.

Hankkeen aloitus on KVR- urakointimallissa usein mahdollista tehdä nopeasti ja vastuukysymykset ovat selkeät. Hankkeen sopimusmalli on kumppaneiden muokattavissa, jolloin sopimuksesta voidaan tehdä mahdollisimman hyvin hankkeen lähtötilannetta ja tilaajan vaatimuksia palveleva.

KVR-Rakentaminen

KVR- urakoinnissa urakoitsija Varte Oy vastaa koko hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. KVR- hanke on tilaajalle erityisen helppo hanketyyppi, jossa tilaajalla on vain yksi sopimuskumppani vastaamassa koko hankkeen onnistumisesta.

KVR- urakkamallissa tilaaja antaa ovat vaatimuksensa lopputuotteesta ja yhdessä urakoitsijan kanssa käydään lävitse eri vaihtoehdot kustannuksien ja ratkaisujen välillä ja etsitään yhdessä paras toteutustapa.

Tilaaja pääsee KVR- mallissa hyödyntämään urakoitsijan teknisen osaamisen parhaiten ja rakentamisen yksityiskohtia pystytään sopimuksen puitteissa kehittämään laajasti vielä itse rakentamisen aikana.

Hankkeen aloitus on KVR- urakointimallissa usein mahdollista tehdä nopeasti ja vastuukysymykset ovat selkeät. Hankkeen sopimusmalli on kumppaneiden muokattavissa, jolloin sopimuksesta voidaan tehdä mahdollisimman hyvin hankkeen lähtötilannetta ja tilaajan vaatimuksia palveleva.

Yhteystiedot

Arto Jokinen

toimitusjohtaja
050 327 4000
arto.jokinen@varte.fi

Korjausrakentaminen

Vartella on vankka kokemus erilaista talonrakentamisen peruskorjauskohteista ja kiinteistöjen käyttötarkoituksien muutoksista. Korjausrakentamisella kiinteistön arvo säilyy, sen elinkaarta voidaan pidentää ja samalla voidaan parantaa sen energiatehokkuutta.

Kaikki korjausrakennushankkeet ovat ainutkertaisia ja osaavaan projektijohto-organisaatiomme avulla hankkeen laajuus ja toteutusvaihtoehdot voidaan vertailla ennen hankesuunnitteluvaiheessa ja valita kiinteistön omistajan kannalta paras toteutusvaihtoehto. Hankesuunnitteluvaiheessa lähtökohtana ovat kiinteistön omistajan asettamat vaatimukset pääoman tuoton ja käyttötarkoituksen mukaan.

Korjausrakentamisen organisaatiollamme on 20 vuoden kokemus erilaisista hankkeista ja olemme varma kumppani pohtimaan kiinteistösi perusparannuksen laajuutta tai kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksen erilaisia vaihtoehtoja.

Yhteystiedot

Tuomas Juvonen

rakentamispäällikkö
040 170 2743
tuomas.juvonen@varte.fi

Caset

Kerava-Tuusulan paloasema

Helmikuussa 2016 käynnistyi Varten Lahden toimistolla Kerava-Tuusulan paloaseman urakkalaskenta. Kohteen urakkamuoto, tavoitehintainen projektinjohtourakka herätti alusta lähtien mielenkiintoa. Aikaisemmin olemme myös tarjonneet paloasemia, joten kustannuslaskennassa huomioitavat erityiset asiat olivat jo etukäteen selvillä. Kyseessä oli julkinen hankinta ja urakkatarjous jätettiin maaliskuussa 2016. Varte voitti urakkakilpailun, jonka jälkeen viipymättä käynnistettiin kohteen valmistelu. Heti alusta pitäen rakennustyömaan valmistelun ja hankintojen käynnistämisen yhteydessä projektiorganisaatio huomioi urakkamuodon – tavoitehintainen projektinjohtourakka. Urakan toimintamalli oli selkeästi esitetty urakkaohjelmassa. Tietyt suunnitteluratkaisut oli rakennuttajan taholta etukäteen lyöty lukkoon, kuten rakennuksen betonirunko, julkisivujen ruostepintainen peltikasetti jne. Muihin asioihin Varten projektiorganisaatiolla oli mahdollisuus tehdä muutos- ja kehitysesityksiä.

Varten projektiorganisaatio teki lukuisia muutosesityksiä, jotka koskivat joko työtapoja tai suunnitelmamuutoksia. Urakkamuodosta johtuen sekä rakennuttaja että urakoitsija "istuivat samalla puolella pöytää", yhteinen intressi oli saada laadukas rakennus mahdollisimman edullisesti. Kaikki kustannukset olivat molempien osapuolten tiedossa. Hyvällä rakennuttajan ja Varten yhteistyöllä valittiin aina kulloinkin tarkoituksenmukaisin toteutustapa. Kerava-Tuusulan paloasema oli vaativa rakennuskohde. Toiminta vaatii laajat piha-alueet. Kun lähes kahden hehtaarin suuruinen rakennuspaikka on pehmeää savikkoa, oli tontilla varsin mittavat maanrakennus- ja pohjanvahvistustyöt. Painumien minimoimiseksi liikennealueiden alle rakennettiin kevennykset vaahtolasilla ja rakennusten perustukset paalutettiin
teräsbetonipaaluilla. Varsinainen paloasema jakautuu käyttötarkoitukseltaan hyvin erilaisiin tiloihin. Pelastusajoneuvoja ja - kalustoa säilytetään ja huolletaan teollisuustilan luonteisissa halleissa. Pelastuskaluston tilat jakautuvat likaiseen ja puhtaaseen puoleen – hälytystehtävistä tuleva kalusto ajetaan ensin pesuhalliin, josta se puhdistuksen jälkeen siirretään varsinaiseen kalustohalliin. Merkittävä yksityiskohta on kalustohallien taitto-ovet – hälytyksen tulleessa ovien on oltava toimintavarmoja ja muutoinkin niiden tulee olla kestäviä ja tiiviitä. Niiden laatuun ja mitoitukseen oli rakennuttaja jo
urakkalaskenta-aineistossa kiinnittänyt erityistä huomiota ja ne toteutettiin huolellisella yhteistyöllä kokeneen ovitoimittajan kanssa.

Paloasema toimii luonnollisesti ympäri vuorokauden, joten henkilökunnalle on oltava oleskelu-, ruokailu- ja majoitustilat. Ne oli suunniteltu huolellisesti ja tilojen viihtyvyyteen oli kiinnitetty eritysitä huomioita. Kolmas rakennuksen käyttötarkoitus on toimintaan liittyvät toimisto- ja koulutustilat. Nykyaikaisella paloasemalla on merkittävä määrä toimintaan liittyviä sähköisiä järjestelmiä. Niinpä paloasematyömaa asettaa erityisiä vaatimuksia sähköurakoitsijalle, jolla pitää olla erityinen ammattitaito sekä riittävät henkilöstöresurssit järjestelmien kaapelointiin, kytkentään ja koekäyttöön.

Kerava-Tuusulan Paloasema

OSOITEPalokulmankuja 2, Tuusula
RAKENNUTTAJAKiinteistö Oy Kerava-Tuusulan Paloasema Oy
KÄYTTÄJÄTKeski-Uudenmaan Pelastuskeskus sekä Tuusulan VPK
RAKENNUTTAJAKONSULTTIISS Proko Oy
VASTAAVA TYÖNJOHTAJAJarmo Rosilainen
TYÖMAAMESTARI/TYÖMAAINSINÖÖRIAtte Hyttinen
HANKINTAINSINÖÖRIMarkku Huusko
HANKE KÄSITTI SEURAAVAT RAKENNUKSETpaloasema, ulkovarasto, ajoneuvokatokset, harjoitustorni, varavoimakoneen suojarakennus

Aikataulu

Urakkatarjous rakennuttajalle17.3.2016
Urakkasopimus allekirjoitettiin11.5.2016
Työt aloitettiin työmaalla1.5.2016
Rakennusvalvonnan loppukatselmus1.8.2017
Pelastuskeskus aloitti toiminnan16.8.2017

Yhteistyö sujui niin kiinteistöyhtiön kuin pelastuskeskuksen edustajien kanssa luottamuksellisesti ja rakentavasti hankkeen alusta loppuun. Haluamme lausua parhaat kiitoksemme hankkeeseen osallistuneille rakennuttajan, suunnittelijoiden ja ali- ja sivu- urakoitsijoiden henkilöstölle. Erityisesti haluamme kiittää miellyttävästä yhteistyöstä Kiinteistö Oy Kerava-Tuusulan Paloasema Oy:n hallituksen puheenjohtajaa Markku Vehmasta, Keski-Uudenmaan Pelastuskeskuksen palvelupäällikkö Mikko Ilmosta sekä ISS Proko Oy:n projektijohtajaa Markku Toivolaa ja työmaan valvojana toiminutta Jarmo Koskivuorta.


 

Heka Malminkartano Naapuripellontie

Varte allekirjoitti Helsingin kaupungin asuntotuotannon kanssa keväällä 2016 kokonaisurakkasopimuksen koskien Heka Malminkartano Naapuripellontien kohdetta. Kyseessä oli Malminkartanossa kokonaisuus, joka on arkkitehti Marja Pekkala-Seppäsen suunnittelema ja valmistunut vuonna 1985. Naapuripellon työmaa oli ensimmäinen työmaa uudessa korjausrakentamisen yksikössä. Korjausrakentamisyksikkö perustettiin nykymuodossaan elokuussa 2015, jolloin Varte alkoi hakea korjausrakentamiskohteita isommassa mittaluokassa kuin aiemmin. Naapuripellontien urakka on peruskorjauskohteena laaja, mikä ei ole kiinteistön ikäiselle kohteelle kovinkaan tyypillistä. Asuntoja kohteessa on yhteensä 96 kpl ja lisäksi urakkaan kuului erilliset rakennukset: päiväkoti, kerhotila, pesula ja sauna.

Naapuripellontien urakan nopea aikataulu antoi haasteita hankintaorganisaatiolle, mutta urakkasopimuksien solmimisessa selviydyttiin varsin hienosti. Onnistuneet urakoitsijavalinnat ovatkin kilpailu-urakoissa keskeisessä roolissa. Työt alkoivat suunnitellusti huhtikuun alussa turvallisuuspalaverilla ja heti sen perään pidetyllä purkutöiden aloituspalaverilla. Jo edellisellä viikolla hoidettiin asukkaiden ulosmuutto, joka kuului myös Varten urakkaan. Työt toteutettiin kahdessa vaiheessa. Naapuripellontien työmaan korjausurakka koko laajuudessaan piti sisällään rakennustekniset-, maalaus-, piha-, istutus-, LVIA- ja sähkötyöt. Kohteen ulkopuolelta voitiin jo todeta vaurioitumista, esim. parvekkeet, joiden kaiteet olivat ajan myötä vaurioituneet, kun vedenpoisto on ohjautunut kaiteita myöten. Urakan mukaisesti käytännössä kaikkiin rakennusosiin on tehty merkittävästi töitä. Kohteeseen tuli urakan myötä uusia hissejä viisi kappaletta, IV-konehuoneita rakennettiin vesikatolle kahdeksan kappaletta ja LVIS-saneeraus toteutettiin äytännössä kokonaan. Asuntojen kaikki lattia-, seinä- ja kattopinnat uusittiin täysin, mukaan lukien kylpyhuoneet ja keittiöt kalusteineen ja laitteineen. Aikataulullisesti urakan suorittamiseen tontilla meni lähes kaksi vuotta.

Työmaan onnistumisen edellytyksenä on ollut moninaisten työvaiheiden onnistunut yhteensovittaminen aikataulun suunnittelussa ja työmaan toteutuksessa. Naapuripellontien työmaalla on ollut heti alusta lähtien harjaantunut työnjohto, joka on mahdollistanut työmaan onnistumisen aikataulullisesti sekä taloudellisesti. Vastaavana mestarina toimi Hannu Laaksoneapunaan sisämestari Ari Juppi, ulkopuolen töistä vastannut Jukka Salu ja erillisrakennuksista vastannut Heikki Johansson.

HEKA Malminkartano Naapuripellontie

OSOITEToiskantie 2 ja Jälsitie 2, 00140 Helsinki
TILAAJAHelsingin Kaupunki asuntotuotanto
VASTAAVA TYÖNJOHTAJAHannu Laaksonen
TYÖMAAMESTARITAri Juppi, Jukka Salu ja Heikki Johansson

Aikataulu

Urakkasopimus allekirjoitettiin5.4.2016
Työt aloitettiin työmaalla4.4.2016
Töiden toteutus vaihe 1: 52 asuntoa4/2016 - 2/2017
Töiden toteutus vaihe 2: 44 asuntoa ja erillisrakennukset2/2017 - 1/2018
Urakka valmistui30.1.2018

Kaikki korjausrakennushankkeet ovat aina ainutkertaisia. Korjaustarpeet ja -tavat ovat erilaisia kohteesta ja tilaajan tavoitteista riippuen. Päämääränä on korjata vanhasta parempi, huomioiden suunnittelussa pitkäikäisyys eri ratkaisuissa ja materiaaleissa, jotta myös tulevaisuudessa korjaustarpeet vähentyvät. Korjausrakentamisella kiinteistön arvo säilyy, elinkaarta voidaan pidentää ja samalla voidaan parantaa energiatehokkuutta. Kiitämme kohteen asukkaita hyvästä yhteistyöstä sekä kiitämme myös toimivasta yhteistyöstä työn tilaajan Helsingin Kaupungin asuntotuotannon henkilöstöä.


 

K-Supermarket Tarmola, Porvoo

Varte osallistui vuoden 2015 lopulla Keskon järjestämään urakkakilpailuun koskien K-Supermarketin rakentamista Porvoon Tarmolan kaupunginosaan. Kesko rakennuttajana on Vartelle tuttu Kotkan, Kouvolan ja Lappeenrannan K-Supermarket -hankkeista ja hyvä yhteistyö rakennuttajan kanssa ja kokemus vastaavista hankkeista ratkaisivat kilpailuun osallistumisen. Varte voitti kokonaisurakkakilpailun ja kooltaan noin 7,5 M€ suuruinen hanke käynnistyi vauhdikkaasti tammikuussa 2016.

Hankkeen ominaispiirteinä olivat tilaajan asettama aikataulu, jossa kaupan ensimmäinen vaihe luovutettaisiin jo lokakuussa 2016 ja toinen vaihe keväällä 2017. Taustalla oli Keskon suunnitelma, jossa K-ryhmän kaupan palvelut eivät katkeaisi lainkaan ja samalla tontilla sijainnut vanha kauppakiinteistö purettaisiin vasta uuden kiinteistön valmistuttua. Työmaan vastaavana työnjohtajana toimi pitkän linjan vartelainen Timo Partanen, jolla on kokemusta jo Kotkan ja Kouvolan hankkeista. Timo veti monipuolisen hankkeen lävitse vahvalla osaamisellaan, vaikka vapaiden työnjohdon resurssien saatavuus oli välillä haastavaa
yrityksen sisällä.

Kaupan tekniikka on edistyksellinen: kaikki kaupan kylmäkalusteet toimivat hiilidioksidijäähdytyksellä ja kaupan valaistuksessa on käytetty ainoastaan LED-tekniikkaa. Uuden kauppakiinteistön koko on 5176 m². Kiinteistössä toimii K-Supermarketin lisäksi myös mm. Alko. Lisäksi pihalle rakennettiin noin 300 auton pysäköintikenttä.

K-Supermarket Tarmola, Porvoo

OSOITEAsentajantie 1, 06150 Porvoo
VASTAAVA TYÖNJOHTAJATimo Partanen
TYÖMAAMESTARITMerja Tihula ja Tapio Niskanen

Aikataulu

Rakentaminen aloitettiin19.1.2016
Ensimmäinen rakennusvaihe luovutettiin31.10.2016
Kauppakiinteistön ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön24.11.2016
Vanhan kauppakiinteistön purku alkoi28.11.2016
Toinen rakennusvaihe luovutettiin14.3.2017
Koko kauppakiinteistön käyttöönotto pysäköintialueineen18.5.2017

Uusi kauppa avautui vuoden 2016 joulumyyntiin ensimmäisessä vaiheessa 24.11.2016 ja toinen vaihe luovutettiin toukokuussa 2017. Ensimmäisessä vaiheessa työmaaorganisaatiolle prioriteetti oli töiden jatkuva eteneminen. Lyhyestä rakennusajasta johtuen kaikki neuvottelut lisätöistä ja muutoksista oli käytännössä tehtävä samaan aikaan itse muutoksen toteutuksen kanssa, mikä ei olisi ollut mahdollista ilman avointa dialogia tilaajan kanssa. Toisessa vaiheessa haasteena oli käyttöönotettu uusi kauppakiinteistö, jossa asiakkaat tekevät ruokaostoksiaan ja samaan aikaan käynnistynyt vanhan kiinteistön purku. Työmaalla
työskentelevien ja kaupan asiakkaiden turvallisuus oli taattava samanaikaisesti, kun toisen osan työt olivat käynnissä.

Tilaa Varte Oy:n uutiskirje. Saat ajankohtaisia uutisia Varten toiminnasta. Tilaa tästä.