2.3.2021 Työsuojelun tunnustuspalkinto 2020 Ville Vanhalalle

Työturvallisuus lähtee asenteesta

Vartella työnjohtajana toimiva Ville Vanhala sai Varten työsuojelun tunnustuspalkinnon 2020. Vanhalalle työturvallisuus on oletusarvo, jossa tulee huomioida muun muassa kohteiden erityispiirteet ja työmaalla työskentelevät ihmiset. Päätöksiä tulee tehdä jatkuvasti.

Vanhalalle työturvallisuuden merkitys on kristallinkirkas. “Työturvallisuus on asia, jota ei voi vähätellä. Sen tulisi olla oletusarvo”, hän toteaa. “Työskentelemme vaarallisella alalla, jossa olosuhteet muuttuvat ja eri työvaiheiden tekijöitä on paljon. Kaikille työntekijöille työturvallisuuskäytännöt eivät ole selvät, joten on tärkeää perehdyttää työmaan jokainen henkilö yhteisiin pelisääntöihin”.

Työturvallisuuden varmistamisessa Vanhala nostaa esiin henkilökohtaisen otteen painoarvon työskentelyssä. “Työmaan turvallisuus lähtee asenteesta. Jos on kiinnostusta työturvallisuuteen, voi työt suunnitella ja toteuttaa turvallisesti.” Vanhala korostaa myös jatkuvan valvonnan tärkeyttä. “Pieniltäkin tuntuviin puutteisiin puuttuminen viestittää aliurakoitsijoille oikean suunnan. Mielestäni koko työnjohdon tulee olla sitoutunut samaan tavoitteeseen. ”Vanhala on työskennellyt tähän mennessä kolmella Varten työmaalla. Tällä hetkellä hän työskentelee Käpyläntiellä Helsingin Koskelassa, jonne rakennetaan 62 asumisoikeusasuntoa ES-Laatuasumisoikeus Oy:lle. Jokainen työmaa on aina omanlaisensa. “Jokaisella työmaalla on omat erityispiirteensä, jotka tulee ottaa huomioon. Jossakin kohteessa naapuritalon asukkaat kulkevat työmaan läpi ja toisessa työskennellään melkein kadun alla – niissä voi siis olla suuriakin eroja, jotka tulee huomioida töiden suunnittelussa. Etukäteen tehty työmaan valmistelu on aina tärkeää.

Perusrauhallisena ihmisenä tunnettu Vanhala on yllättynyt saamastaan tunnustuksesta. “Olen yllättynyt ja kiitollinen. Mielestäni olen tehnyt vain työtäni”, hän naurahtaa. Rauhallinen luonne on valttikortti, kun vastaan tulee haastavia tilanteita. “Asiat täytyy vain käsitellä yksi kerrallaan. Useimmiten haasteet johtuvat siitä, että asioita tapahtuu paljon samaan aikaan. Minut saa kyllä suututtaa tosissaan, ennen kuin alan huutamaan työmaalla”, mies hymyilee. Joskus tilanteet muuttuvat äkkiä ja arvaamatta. Vanhala kuvailee itseään harkitsevaiseksi, mutta toimii nopeasti silloin kun täytyy. “Eräs sattumus tapahtui viisi vuotta sitten, kun aliurakoitsijan asentaja oli viiltänyt työmaalla pahasti kätensä ja haavasta vuoti jonkin verran verta. Olin itse tällöin paikalla ja sidoin haavan ennen kuin asentaja pääsi lääkärin vastaanotolle. Se tapahtuma on jäänyt mieleen.” Vanhala lisää vielä rakennustyömailta tutun ajatuksen: “Päätöksiä pitää tehdä – koko ajan”. Vanhala kertoo, että hänen jokainen työpäivänsä on erilainen, ja siitä hän työssään erityisesti pitää. Lisäksi työmaan väki saa kiitosta. “Hektisyydestään huolimatta rakennustyömailla on monesti kuitenkin rento ilmapiiri. Siellä ei ole turhaa jäykistelyä. Hyvät työkaverit auttavat jaksamaa.