Nimitykset Vartella 1.10.2020 alkaen

Varte- konserni on yli 25 vuotta toiminut perheyritys, jonka toiminta keskittyy Pääkaupunkiseudulle ja Lahteen. Varte
tekee niin asuin- kuin toimitilarakentamista ja on erikoistunut niin uudis- kuin korjausrakentamiseen. Varten itse
kehittämät ja rakennuttamat hankkeet muodostavat valtaosan vuoden 2020-2021 liikevaihdosta.

Varte -konsernin liikevaihto 30.9.2020 päättyvällä tilikaudella on reilut 100 miljoonaa euroa. Alkavalla tilikaudella
konsernin toiminnan volyymi kasvaa merkittävästi niin emoyhtiö Varte Oy:ssä kuin tytäryhtiö Varte Lahti Oy:ssä ja se
asettaa runsaasti vaatimuksia toiminnallemme.

Luodaksemme edellytykset perheyhtiön hallitulle ja kannattavalle kasvulle, on emoyhtiö Varte Oy:ssä tarpeen jakaa
vastuuta ja vahvistaa hartioita avaintehtävissä sisäisillä tehtävänkuva ja- nimikemuutoksilla.

Seuraavat nimitykset tulevat voimaan 1.10.2020 alkaen:

Anne Mankki
Kirjanpitopäällikkö
Koko Varte- konsernin kirjanpito
Ari Riikonen
Myyntipäällikkö
Varte- konsernin asuntokohteiden kuluttajamyynti
Hannu Laaksonen
Työpäällikkö (1.9.2020 alkaen)
Varte Oy, korjausrakentamisen työpäällikön tehtävät
Sami Henttonen
Takuukorjauspäällikkö
Varte Oy, takuuvastuiden johtaminen
Tuomas Juvonen
Johtaja, korjausrakentaminen
Varte Oy, korjausrakentamisen liiketoimintavastuu
Mikko Sirviö
Johtaja, uudisrakentaminen
Varte Oy, Uudisrakentamisen liiketoimintavastuu
Harri Koho
Varatoimitusjohtaja
Liiketoiminnan johdon tehtävät