6.2.2020 Työsuojelutunnustus 2019 Antti Rautaselle

Työsuojelu on yhteispeliä

Vastaava työnjohtaja Antti Rautanen palkittiin Varten työsuojelutunnustuksella nyt jo toistamiseen. Ensimmäisen kerran hän sai tunnustuksen vuonna 2018 ja uudelleen työsuojelutunnustus myönnettiin 2019.

Vastaava työnjohtaja Antti Rautanen palkittiin Varten työsuojelutunnustuksella toistamiseen. Ensimmäisen kerran mies sai tunnustuksen vuonna 2018. Tällä kertaa Rautanen hoiti varmalla ja vastuullisella otteella Heka Kontulan hoivakotityömaan Helsingissä. ”Asenne työsuojelua kohtaan on samanlainen kuin aikaisemminkin. Se on työmaalla ehdottoman tärkeä asia. Huomionarvoista on se, että onnistuakseen työsuojelu ja turvallisuus työmaalla vaatii joukkuehenkeä ja yhteispeliä. Onnistumisessa suuri tekijä on hyvä porukka”, Antti Rautanen sanoo.”Heka Kontulan työmaalla jatkoimme yhteistyötä työmaamestareiden Ville Vanhalan ja Jenna Saaren sekä työmaainsinööri Teemu Saarelan kanssa. He ovat tärkeä osa tätä tunnustusta. He ovat siellä työmaalla valvoneet, että kaikki menee määräysten mukaan ja puuttuneet välittömästi asiaan, jos jossakin on ollut huomautettavaa”, hän jatkaa.

PIDETTÄVÄ HUOLI, ETTÄ KAIKKI YMMÄRTÄVÄT ASIAT OIKEIN
Heka Kontulan työmaalla on rakennettu 69 palveluasuntoa oheistiloineen. Työmaalla on tehty yhteensä 11 ulkopuolista TR-mittausta ja niiden kokonaiskeskiarvo on ollut 94,23 prosenttia. Antti Rautasen mukaan pääkaupunkiseudun rakennustyömailla oman haasteensa tuo työmaalla työskentelevien ihmisten monikielisyys. Aliurakoita hoitaa monia eri kansallisuuksia käsittäviä työporukoita.”Pääkaupunkiseudun työmailla on töissä useita eri kansalaisuuksia. Sinänsä turvallisuuskulttuuri on kaikille nykypäivänä tuttua, mutta yhteisen kielen puuttuminen lisää välillä haasteita. Silloin on pidettävä huoli siitä, että viestit menevät perille. Kaikkien pitää ymmärtää, mitä heiltä halutaan ja millaisiin asioihin kiinnitetään huomiota”, Antti Rautanen muistuttaa.Heka Kontulan työmaalla haasteena oli myös rakennustyömaan sijainti. Uutta palvelutalokokonaisuutta rakennettiin jo toimivan palvelutalon viereen. ”Vanhan palvelutalon alapihalla oli kulku koko rakennusvaiheen ajan. Tässä tiedotus oli kaiken a ja o, jotta kaikki tiesivät missä mennään ja osasivat ottaa toiset huomioon.

”TURVALLISUUSKULTTUURI HYVIN HALLUSSA
Antti Rautanen kiittelee nykytyömaiden asennetta työsuojeluun. Työntekijät, urakoitsijat ja aliurakoitsijat ymmärtävät nykyään, että työsuojelu on ensiarvoisen tärkeää ja turvallisuuteen halutaan kiinnittää huomiota.”Kyllä työmaat ovat muuttuneet kymmenessä vuodessa paljon. Turvallisuus ja työsuojelu on jo lähes itsestään selvyys. Tästä huolimatta asia on pidettävä esillä jatkuvasti. Erilaisia uusia sääntöjä ja määräyksiäkin tulee, joten hereillä on pysyttävä.”Heka Kontulan valmistumisen jälkeen Antti Rautanen jatkaa Vartessa uusissa tehtävissä. Hänet on nimitetty työpäälliköksi ja hänen vastuullaan on tulevaisuudessa useampi työmaa pääkaupunkiseudulla.