18.12.2019 Varte-konsernin tilinpäätös vahvistettu

Varte-konsernilla menestyksekäs vuosi takana

Perheyhtiö Varten tilikausi päättyi syyskuun lopulla ja konsernin päättyneen tilikauden luvut on nyt
vahvistettu. Päättynyt tilikausi oli jo Varte-konsernin emoyhtiön 26. Konsernille kertyi liikevaihtoa noin 95
miljoonaa euroa ja tulos oli noin 3 miljoonaa euroa (3,2 %) voitollinen.

Kouvolasta ponnistavan konsernin liikevaihdosta valtaosa tuli pääkaupunkiseudulta, jossa se on toiminut jo
yli 15 vuotta. Varte Oy:n toiminta-alue on pääosin pääkaupunkiseutu ja tytäryhtiö Varte Lahti Oy operoi
Lahdessa ja pääkaupunkiseudun kehyskunnissa.

Konsernin hallituksen puheenjohtaja Heikki Koho kommentoi tilikautta seuraavasti:

”Kuluneen vuoden tulokseen voi olla vain tyytyväinen. Tilikauden alku oli meillä hiukan takkuinen
pääkaupunkiseudulla, mutta keväällä aloitetut toimenpiteet, jossa mm. pääkaupunkiseudun avaintehtävät
roolitettiin uudelleen, purivat ja tuloksia saatiin heti.”

Varte-konsernin tärkeänä tuloksentekijänä oli päättyneellä tilikaudella Varte Lahti Oy, jota luotsaa
toimitusjohtaja Juha Sankari. Varte Lahti Oy:n osuus Varte-konsernin liikevaihdosta oli 22 milj. euroa ja
yhtiö teki 1,4 milj. euron liikevoiton, jolloin liikevoittoprosentiksi muodostuu peräti 6,2%.

Lähtökohdat vuodelle 2020 ovat Kohon mukaan Vartella hyvät:

”Konsernin yli 40 %:n omavaraisuusaste sekä erinomainen maksuvalmius luovat hyvän pohjan yhtiön
tulevaisuudelle. Myös myymättömien asuntojen lukumäärä on ennätyspieni.”

Pitkän linjan rakentaja, RI Arto Jokinen aloitti Varten toimitusjohtajana viime syyskuussa. Väliaikaisesti
Varten toimitusjohtajana toiminut Heikki Koho jatkaa pelkästään hallituksen puheenjohtajana. Jokisen
mukaan perheyrityksen arvomaailma ja vahva tausta ovat antaneet hyvät edellytykset vuoden 2020
valmisteluun:

On ollut helppo hypätä perheyrityksen ruoriin. Omistajalla on vahva kokemus toimialasta ja sen
vaatimuksista, eli yhtiöllä on sen myötä vakiintuneet selkeät toimintamallit. Tehokas organisaatio ja osaava
henkilöstö antavat meille hyvät asetelmat muuttuvaan toimintaympäristöön. Varte Oy:n asuntomyynti on
onnistunut loistavasti ja se antaa meille hyvät mahdollisuuden aloittaa RS-kuluttajahankkeita tulevanakin
vuonna
.”

Tilauskantamme on hyvä, ollen noin 135 miljoonaa euroa. Panostamme jatkossakin hankekehitykseen ja
sen ansiosta valmistelemme parhaillaan mittavaa kumppanuutta omista asuntokohteistamme
kuluttajamyynnin rinnalle. Tämä vahvistaa asemiamme tuleville vuosille ja tasapainottaa
henkilöstöresursointiamme merkittävästi.”

Lisätiedot:

Heikki Koho, heikki.koho@varte.fi, 040 545 6553
Varte Oy ja Varte Lahti Oy hallituksen puheenjohtaja

Arto Jokinen, arto.jokinen@varte.fi, 050 327 4000
Varte Oy toimitusjohtaja