21.12.2017 Vartelle tytäryhtiö – Varte Lahti Oy

 

Tytäryhtiö, Varte Lahti Oy, aloittaa toimintansa 1.1.2018.

Varte Oy on päättänyt eriyttää Päijät-Hämeen ja Keski-Uudenmaan alueella tapahtuvan rakennusurakointitoiminnan kokonaan omistamaansa tytäryhtiöön Varte Lahti Oy:öön.

Varte Lahti Oy ottaa vastattavakseen kaikista siirrettävään urakointitoimintaan liittyvistä sopimuksista ja niihin liittyvistä velvoitteista. Myös keskeneräiset alueen urakkahankkeet toteuttaa siirron jälkeen Varte Lahti Oy.

Päijät-Hämeen alueella ja sen lähiseudulla tapahtuva rakennusurakointi muodostaa jatkossakin merkittävän osan Varte – konsernin toiminnasta. Yhtiöittämisen avulla tehostetaan toimintaa ja parannetaan edellytyksiä urakointipalvelujen tarjoamiseen sekä kehittämiseen.

Varte Oy omistaa siirtohetkellä Varte Lahti Oy:n koko osakekannan, mutta kevään 2018 aikana konsernin avainhenkilöitä siirtyy yhtiön omistajiksi. Yhtiön toimitusjohtajana toimii insinööri Juha Sankari.

 

Lisätietoja:

Heikki Koho, Varte Oy toimitusjohtaja, p.040 545 6553, heikki.koho@varte.fi

Juha Sankari, Varte Lahti Oy toimitusjohtaja, p.044 355 2795, juha.sankari@varte.fi