5.6.2017 Ympäristöasiat huomioidaan Varten toiminnassa joka päivä

 

Varte on toiminnassaan ympäristövastuullinen ja ympäristönäkökulmat ovat aina keskeisessä asemassa jo heti suunnittelussa. Haluamme rakentaa taloja, joissa ratkaisut ovat energiatehokkaita.

Varten toimintajärjestelmän mukaisesti asuntokohteiden suunnittelunohjauksessa otetaan huomioon ympäristönäkökohdat, kuten materiaalien ja rakenteiden käyttöikä sekä elinkaari. Varte-kotien suunnittelussa asuinympäristön valinta on yksi tärkeimmistä ympäristökuormitukseen vaikuttavista ratkaisuista. Varte-kodit pyritään rakentamaan aina palveluiden ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle, jolloin ympäristön kannalta uudet asukkaan pystyvät tekemään oikeita ratkaisuja ja kuormittamaan ympäristöä mahdollisimman vähän joka päivä. Kotien eri ratkaisuissa valitsemme energiatehokkaita ratkaisuja, jotka paitsi säästävät luontoa, ovat myös edullisia ja kestäviä asua vuodesta toiseen. Tällaisia ratkaisuja ovat esimerkiksi lämmitysmuodon valinta, vähän kuluttavat kodinkoneet, huoneistokohtainen veden mittaus ja vettä säästävät vesikalusteet. Useissa pientalokohteissamme on energiaa säästävä ilmalämpöpumppu vakiovarusteena tai sille on asennusvalmius. Kerrostalo-kohteemme varustetaan aina ajanmukaisella ja energian käytön optimoivalla talo automaatiolla ja ilmanvaihdolla, jossa on aina lämmön talteenotto.

Perustajaurakoinnin suunnittelussa korostamme myös energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja. Kaikki nykyisin suunniteltavat rakennukset ovat erittäin vähän energiaa kuluttavia. Rakennusten energiakäyttö tehostuu koko ajan ja kohteissamme maalämpö- ja aurinkoenergiaa hyödyntävät ratkaisut ovat nykyisin arkipäivää.  Uusissa hankkeissa suosimme energiatehokkuussyistä esimerkiksi lattialämmityksen käyttöä ja vuosihyötysuhteeltaan hyviä ilmanvaihtolaitteita. LED-valaistuksen käytöllä saadaan rakennuksen energian käyttöä selvästi alennettua.

Kaikilla Varten työmailla tehtävällä töiden ennakkosuunnittelulla pyritään minimoimaan materiaalihukkaa. Ennen työmaiden käynnistämistä, työmailla laaditaan jätehuoltosuunnitelmat, joiden avulla ohjeistetaan jätteiden kierrätys, lajittelu ja keräily. Rakentamisprosessissa syntyvät jätteet lajitellaan ja niiden kuljetus jälleen käsiteltäväksi pyritään tekemään mahdollisimman ekotehokkaasti. Hyvällä ennakko-suunnittelulla työmaiden kuljetusten määrä pystytään minimoimaan ja rakennustyömateriaaleja kierrätetään koko työmaan ajan aina mahdollisuuksien mukaan.

Ympäristöasioiden huomioiminen on Vartella osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Huolella tehtyjen suunnitelmien toteuttaminen vaatii panostuksensa jokaiselta Varten työntekijältä. Yhdessä rakennamme ympäristöystävällisempiä taloja, joiden elinikä on pitkä, ja joissa on huoleton asua vuodesta toiseen.

 

Lisätietoja: Harri Koho, Markkinointi- ja hallintojohtaja, puh. 050 501 6000, harri.koho@varrte.fi